تشویق

انتقاد توانایی ها را پژمرده تشویق موجب شکوفایی آن ها می شود.

وقتـی انتقـاد به حداقـل و بر تحسین و تمجید تاکید شـود اعمال شایسته تقویت و اعمال ناشایست به جهت بی توجهی تضعیف میگردد.

اگر دیگران را تشویق کنیم کـه از گنــج درون خــود آگاه شونداین کار موجب تغییر ماهیت وجود آنان می شود.

با تشویق می توانیم دیگران را از توانایـی های نهفتـه در، درونشـان آگاه سازیم.

بیاییم از کوچکترین پیشرفت اطرافیانمان، تقدیر کنیم تقدیـری سخاوتـمندانـه.

و آنگـاه معجــزه رخ خواهد داد…

چرا می گوییم با تشویق و تحسین می توان معجزه ظاهر شدن توانایی های درونی افراد را نظاره گر بود؟

پروفسر ویلیام جیمز درباره توانایی های نهفته می گوید:

“در قیاس با آنچه می توانیم باشیم، ما فقط نیمه بیداریم. ما تنها از بخش کوچکی از #قوای جسمی و ذهنی خود استفاده می کنیم. به بیان دیگر توان انسان فراتر از زندگی کنونی است.”

می توان گفت هر انسان توانایی های نهفته ای داردکه باید آشکار شود و تشویق یک آشکارساز توانایی هاست.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *