سامانه نظرسنجی آنلاین اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان( نما تأمین)

نما تأمین ، سامانه نظرسنجی مرتبط با تأمین اجتماعی استان اصفهان است که با توجه به اهمیت تکریم ارباب رجوع و به منظور نظارت بر عملکرد و رفتار کارمندان سازمان طراحی و تولید گردیده است. در این سامانه برای سهولت در تصمیم گیری بر مبنای داده های دریافت شده انواع گزارشات و نمودارهای مورد نظر جهت بررسی قرار داده شده است.

نمودارهای موجود در این سامانه عبارت اند از:

 1. نمودار رشد

  جهت بررسی میزان رشد جذب منابع و ثبت تخلف اداره کل مورد استفاده قرار می گیرد.

 2. نمودار آنلاین

  جهت بررسی آنلاین مجموع امتیاز نظرسنجی مردمی کل شعب و همچنین تعداد پیام های دریافتی کل شعب بصورت موازی مورد استفاده قرار می گیرد.

 3. نمودار مقایسه ای شعب

  جهت بررسی درصد مشارکت و مقایسه امتیاز نظرسنجی بر اساس شعب مورد استفاده قرار می گیرد.

 4. نمودار گزارش کارمندان شعب

  جهت بررسی نمودارهای امتیازات، درصد مشارکت و نوع نظرات مورد استفاده قرار می گیرد.

 5. نمودار مقایسه ای واحد ها

  جهت مقایسه شعب براساس هر واحد سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

 6. نمودار گزارش پیام های هر شعبه

  جهت بررسی درصد مشارکت و رشد امتیاز نظرسنجی شعبه بر اساس تاریخ، همچنین مقایسه درصد مشارکت شعبه در رسته های مختلف و درصد مشارکت شعبه نسبت به سایر شعب مورد استفاده قرار می گیرد.

 7. و نمودارهای متنوع دیگر برای گزارش گیری بصورت کامل

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *